Turizm sektöründe yoğun rekabet ortamında bulunan işletmeler için sosyal medyada bulunmak neredeyse bir zorunluluk olmuştur. Ancak önemli olan sosyal medyada bulunmaktan çok etkili bulunmaktır. Bu nedenle turizm sektöründe yer alan işletmelerin başarıya ulaşabilmek adına ya da yakaladıkları başarıyı sürdürebilir kılmak adına sundukları ürün/hizmet dışında tüketiciye ulaşabilecek sosyal medya ortamlarını da etkili bir şekilde kullanması gerekmektedir.Bunun için gönderilere yapılan yorum yükseliş için çok önemlidir.